Home Van idee naar uw Boekin1dag Verandertraject
Verandertraject PDF Afdrukken E-mailadres

U weet dat er verandering in uw organisatie nodig is. Maar u weet nog niet wat de beste aanpak is om de gewenste structuur of het gewenste gedrag tot stand te brengen. Een zorgvuldig verandertraject begint met een goede veranderdiagnose, gebaseerd op een grondige organisatie-analyse en voorzien van onderbouwd advies.

 

Van alle kanten bekeken
Het Boekin1dag-concept kan onderdeel zijn van een organisatieanalyse. Het leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor het maken van een cultuurscan. Met een zorgvuldige mix van medewerkers, managers en organisatiedeskundigen onderzoekt en beschrijft u uw organisatie vanuit verschillende gezichtspunten.

Door al schrijvend in en uit te zoomen op de verschillende aspecten van uw organisatie, krijgt u een helder beeld dat u helpt de benodigde veranderingen te formuleren. Daarnaast draagt Boekin1dag bij aan het in gang zetten van de veranderingen. Want het is makkelijker verandering te implementeren als u deze goed kunt uitleggen en als zij wordt gedragen door de medewerkers in uw organisatie. Met Boekin1dag creëert u betrokkenheid bij het proces.

Boekin1dag-workshop
Een Boekin1dag-workshop begint met een goede selectie van de benodigde medewerkers. Zij krijgen de tijd en de opdracht om enig voorwerk te verrichten. De schrijfdag bestaat uit een afwisselend programma van presentaties, schrijven en herschrijven.

Na de bijeenkomst is het resultaat als pdf direct bruikbaar voor het vervolgtraject. Maar u kunt het ook verder laten verwerken door professionele tekstschrijvers en vormgevers om er een echt boek van te laten maken. Dan heeft u niet alleen een tastbaar resultaat van uw schrijfdag, maar ook een inspirerend instrument voor de implementatie van de organisatieverandering.

Geïnteresseerd geraakt in het Boekin1dag-concept? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een vervolggesprek.